NEF Werkt!

“NEF plaatst mogelijkheden boven beperkingen, en dat merk je aan de diensten die zij voor ons verleent op het gebied van sociale werkvoorziening en re-integratie van werkzoekenden. De juiste mensen op de juiste plek krijgen, daar gaat het om. En NEF heeft alles in huis om dat voor elkaar te krijgen.”
Een opdrachtgever

 

NEF plaatst mogelijkheden boven beperkingen

NEF voert voor de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel en Kollumerland c.a. de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit. Een aantal gemeenten koopt die dienstverlening in, waaronder Ferwerderadiel, Ameland (tot eind 2013) en Achtkarspelen. Daarnaast begeleidt (re-integreert) NEF mensen die een (bijstands)uitkering ontvangen via Wet Werk en Bijstand. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het UWV, de gemeenten en opleidingsinstellingen. Vanaf 2014 neemt NEF de re-integratieactiviteiten in het kader van de WWB over van de Intergemeentelijke Sociale Dienst van een aantal gemeenten.

NEF denkt in mogelijkheden en wil deze graag met u delen

Door het organiseren en aanbieden van leer- en arbeidsplaatsen zowel bij externe werkgevers als in de eigen organisatie, zoekt NEF steeds naar nieuwe mogelijkheden voor het ontwikkelen van de talenten van medewerkers.

Externe werkgever

NEF streeft ernaar werkzoekenden in een reguliere of zo regulier mogelijke werkomgeving te plaatsen. Zo'n omgeving wordt geboden door middel van detachering of begeleid werken bij een inlenend bedrijf of eventueel een extern project onder directe aansturing van NEF. Dit kan werk zijn in de sfeer van bijvoorbeeld hovenierswerk, schoonmaakwerk, vervoer, archiefwerk, administratief werk, receptie en telefonie, elektro, hout- en metaalbewerking.

Eigen organisatie

Tevens heeft NEF in Dokkum en Kollum een eigen werkomgeving tot haar beschikking waar werkzaamheden op het gebied van onder andere assemblage, verpakkingswerkzaamheden, confectie, montage en metaalbewerking aangeboden worden en werkzoekenden kunnen worden ingezet. Ook heeft NEF een eigen grafisch bedrijf waar medewerkers ingezet worden voor zowel grafische werkzaamheden als administratief werk en digitale archiefoplossingen.