Uw financiële voordelen

Als ondernemer wilt u weten wat de financiële voordelen zijn wanneer u met NEF gaat samenwerken. We sommen ze graag voor u op. Wij bieden

  • aantrekkelijke tarieven;
  • loonkostensubsidies;
  • gemotiveerde arbeidskrachten.

Daarnaast levert u een actieve bijdrage aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en de Banenafspraak. Een win-winsituatie dus voor iedereen! Wilt u weten welke financiële voordelen specifiek voor u kunnen gelden? Neem dan contact op met het werkgeversteam van NEF!

NEF Personeel

NEF is voor steeds meer ondernemers een bron van personeel. Simpelweg omdat wij genoeg mensen met veel talenten kunnen bieden. Wij investeren in de vaardigheden van mensen en dat levert passende kandidaten op.

Bemiddeling in vele vormen

NEF biedt u verschillende mogelijkheden voor het oplossen van uw (tijdelijk) personeelstekort. Voor korte of langere periode, op detacheringsbasis of begeleid werken, er is bijna altijd een vorm van samenwerking mogelijk die voor u gunstig is. De mogelijkheden zijn even divers als dat er kandidaten zijn. NEF biedt:

  • Bemiddeling
  • Werkervaringsplaats
  • Werken met loonkostensubsidie
  • (Groeps)detachering
  • Loonwaardemetingen (Banenafspraak)

Het NEF Werkgeversteam

Wilt u weten welke financiële voordelen voor uw bedrijf gelden? Neem dan contact op met het werkgeversteam van NEF: Tel. 0519 229 119.