NEF wordt

Een nieuw gebouw, een nieuwe naam...

Vanaf 1 augustus heten we Dokwurk!
Dokwurk, een samenvoeging van twee woorden: dok en wurk. Dok staat voor dat deel van een haven, wat bescherming biedt. Er kan aangemeerd worden voor langere tijd om reparaties en onderhoud uit te voeren. Wanneer het schip weer klaar is, wordt er weer uitgevaren. Dat gebeurt ook bij ons. Wanneer nodig is er de beschutte omgeving waar ontwikkeld en gewerkt kan worden en wanneer het kan zal buiten in het reguliere bedrijfsleven de route vervolgd worden. De toevoeging “voor iedereen” geeft onze ambitie weer, het mobiliteitscentrum van en voor de regio, voor iedereen!