Nieuws

Geslaagde medewerkers van Werk-leerbedrijf NEF krijgen diploma Entree-opleiding

24 november 2017

Woensdag 6 juli jongstleden werden er bij de Friese Poort in Dokkum opnieuw 11 medewerkers van Werk-leerbedrijf NEF in het zonnetje gezet. Zij kregen op deze dag hun diploma voor de Entree opleiding ...

Vlietstra en NEF slaan de handen ineen

24 november 2017

Werk-/leerbedrijf NEF heeft als doel zoveel mogelijk medewerkers extern te plaatsen. Om dit voor elkaar te krijgen wordt er samengewerkt met diverse bedrijven ...

“Boppeslach” voor Noordoost Friesland !

24 november 2017

Noordoost Friesland kenmerkt zich, naast veel positieve elementen, als een regio waarin relatief weinig werkgelegenheid is en de werkloosheid relatief hoog is ...

Grote groep medewerkers van Werk- leerbedrijf NEF geslaagd aan de Friese Poort

24 november 2017

Trots! Dat is wat coördinerend docent Martine Roodvoets tijdens de diplomering van 23 studenten aan de Friese Poort uitstraalde. Trots op de Friese Poort maar in het bijzonder trots op de deelnemers ...

NEF enthousiast van start gegaan met Werkstap

24 november 2017

NEF is als Werk/Leerbedrijf NoardEast Fryslân - na een uitgebreide pakketselectie in 2014 – enthousiast van start gegaan met de implementatie van Werkstap®. Het team is bevlogen om NEF verder te ...