03 oktober 2018

Ondernemers H&I starten seizoen met bezoek NEF

Maandagavond 1 oktober jl. werden ruim 80 ondernemers welkom geheten in de kantine van werk-/leerbedrijf NEF. De voorzitter van de ondernemersvereniging Handel en Industrie, Tjerk Faber, opende de avond en vertelde de plannen van H&I voor het seizoen 2018-2019. Daarna nam directeur Jan Knol van NEF het woord en nam de aanwezigen mee in het ontstaan van de werkvoorzienings­schappen in Nederland, de oorsprong van NEF en wat NEF allemaal doet. De belangrijke boodschap van die avond was dat NEF van ons allemaal is! Daarna volgde de rondleiding. Op iedere afdeling was er een lijn in werking. De bezoekers waren zeer onder de indruk van wat er bij NEF gebeurd en wat kan.

Na het “stamppotbuffet” wees werkgeverscoördinator Hester Meijer de aanwezigen op de mogelijkheden waarmee NEF de ondernemer kan ondersteunen als het gaat om plaatsingen en het verkrijgen van subsidies.

René de Heij, directeur van Probo, deelde zijn louter positieve ervaringen met het inlenen van medewerkers van NEF. ‘Het zijn ‘onze’ mensen en niet die van NEF’, aldus De Heij.

Ook andere ondernemers vertelden hun ervaringen, die ook alleen maar positief waren.

De avond werd afgesloten door de voorzitter van H&I. NEF kreeg veel reacties van ondernemers, zoals ‘Dit hadden we niet verwacht’, ‘ik had een heel ander beeld van NEF’ en ‘wat een professioneel bedrijf met een enthousiaste sfeer’.

Deel deze pagina
Terug naar overzicht