05 juli 2019

Opnieuw succesvolle samenwerking tussen Werk-leerbedrijf NEF en Friese Poort.

Werk-leerbedrijf Noard East Fryslân (NEF) hecht veel waarde aan de persoonlijke ontwikkeling en groeimogelijkheden van haar medewerkers. Jaarlijks worden er verschillende opleidingstrajecten en cursussen aangeboden. Eén daarvan is een éénjarig MBO opleiding die op de Friese Poort wordt gegeven: de Entree-opleiding. Een opleiding die prima aansluit bij de missie en doelstelling van NEF.

De Entree-opleiding is een basis MBO opleiding op niveau 1. De medewerkers van NEF keren gedurende een jaar, één dag per week terug in de schoolbanken van de Friese Poort te Dokkum. Veel medewerkers van NEF hebben in de afgelopen jaren met succes hun diploma voor deze opleiding mogen halen en ook dit jaar heeft er weer een groep van negen medewerkers deelgenomen.

Tijdens de diplomering op dinsdag 2 juli jongstleden werd duidelijk dat de deelnemers met name de beginfase als spannend hadden ervaren, maar daarnaast werden ook de toetsen/examens als spannende obstakel gezien. De medewerkers slaagden echter allemaal glansrijk, waarbij een enkeling zelfs zijn/ haar allereerste diploma behaalde. Uiteraard leverde dit erg blije, maar vooral ook zeer trotse gezichten op!

Door de deelnemende medewerkers, maar ook door de leerkrachten, wordt de opleiding naast spannend achteraf ook vaak “een feestje” genoemd, zo bleek ook afgelopen dinsdag maar weer. De groep is gedurende het jaar erg naar elkaar toe gegroeid en een aantal deelnemers heeft aan het eind van het jaar de smaak van het leren zelfs dusdanig te pakken, dat er tijdens en na de diplomering al hier en daar werd geïnformeerd naar de mogelijkheden met betrekking tot een vervolgopleiding. Een dergelijk traject zal maatwerk zijn en hier gaan de medewerkers van NEF samen met de betrokkenen verder mee aan slag. Het is eerst tijd om te genieten van dit succes!

Deel deze pagina
Terug naar overzicht