Over NEF

NEF plaatst mogelijkheden boven beperkingen

NEF voert voor een aantal gemeenten de Participatiewet uit. NEF begeleidt (re-integreert) mensen met een Wsw-indicatie en mensen, die een (bijstands)uitkering ontvangen. Hierbij wordt nauw samengewerkt met het UWV, de gemeenten en opleidingsin­stellingen. Daarnaast verricht NEF re-integratieactiviteiten, welke zijn overgenomen van de Intergemeentelijke Sociale Dienst van een aantal gemeenten.

NEF biedt kansen

Als ondernemer heeft u behoefte aan gemotiveerd personeel dat van aanpakken weet. Aan een partner waarop u kunt bouwen. Dat is wat werk-/leerbedrijf NEF u biedt.

In totaal heeft NEF zo’n achthonderd mensen met een beperking aan het werk op het gebied van schoonmaak, hovenierswerk, groenvoorziening, vervoer, drukwerk, administratie, catering, confectie, techniek, industriële verpakking van (dier)voeding of hout- en metaalbewerking. Daarnaast bemiddelen wij een grote groep werkzoeken­den, die getest en zo nodig zelfs getraind zijn om u snel van dienst te kunnen zijn.

Samenwerken biedt voordelen

Door samen te werken met NEF levert u als werkgever een bijdrage aan de samenleving van Noordoost Friesland, Daarnaast voldoet u als bedrijf aan de eisen op het gebied van social return, die overheden stellen bij aanbeste­dingen.

NEF helpt werknemers aan een passende baan en werkgever aan geschikt personeel. NEF werkt samen met u aan een sterkere samenleving. NEF werkt!