De missie van NEF

NEF zet zich in voor mensen met een ”overbrugbare afstand” tot de arbeidsmarkt.

We helpen mensen om aan het werk te komen dan wel hun kans op werk te vergroten, waarbij rekening wordt gehouden met hun loonwaarde en de mogelijkheden op de (gesubsidieerde) arbeidsmarkt.

De instrumenten die NEF hierbij inzet variëren van Test en Training, trajecten, plaatsing/detachering bij een externe partij via de Matchpool tot eventueel beschut werk als externe reguliere plaatsing niet realiseerbaar is.

NEF werkt op een bedrijfseconomische verantwoorde wijze, waarbij de werkgever als klant wordt aangemerkt.

Deel deze pagina