De missie van NEF

We bieden mensen in de regio NoardEast Fryslân met een afstand tot werk de ondersteu­ning die ze nodig hebben om te kunnen participeren binnen de arbeidsmarkt.

Onze werkwijze is gericht op “ontwikkeling door werk en werk door ontwikkeling”, waarbij iedereen gelijk is; gewoon bijzonder én bijzonder gewoon.

Hierbij kijken we naar de mogelijkheden, waarbij we blijven inspelen op de veranderende markt­om­standigheden.

Deel deze pagina