NEF Holding

Samen sterker en socialer!

Intussen bestaat er naast de Gemeenschappelijke Regeling NEF een NEF Holding BV.

Deze Holding heeft als doel om met aandelenkapitaal te participeren in sociale allianties (BV’s), waarbij de ondernemer maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) hoog in het vaandel heeft staan. De ondernemer moet dus een klik hebben met onze doelgroep.

Het doel van de Holding is tevens om extra werkgelegenheid naar Noord Oost Friesland te halen, zodat wij de zgn. ‘beweging van binnen naar buiten’ kunnen maken. De missie van het werk-/leerbedrijf NEF is immers om haar medewerkers dan wel de door haar te begeleiden werkzoekenden zoveel mogelijk in reguliere banen te plaatsen.

Voor wat hoort wat en bij participatie vanuit de Holding stellen wij daarom een aantal voorwaarden. 
Deze voorwaarden, die overigens wel weer per situatie kunnen worden gewogen, zijn o.a.:

  • Er moet sprake zijn van een deugdelijk en positief ondernemersplan.
  • In beginsel wordt het bedrijf waarin wordt geparticipeerd door de ondernemer geleid.
  • In beginsel heeft NEF Holding BV een minderheids (aandelen)kapitaal in het bedrijf. De deelneming vanuit de Holding kan, naast eigen kapitaal van de ondernemer of ander vreemd kapitaal, een voordeel zijn bij het (door)starten van een bedrijf.
  • In beginsel wordt alleen geparticipeerd als de onderneming haar medewerking geeft aan een (blijvende) groepsdetachering of gesubsidieerde dienstverbanden vanuit de doelgroep die door werk-/leerbedrijf NEF wordt bediend.
  • De werkzaamheden voor onze doelgroep moeten passend zijn.

Onder het motto ‘Samen sterker en socialer’ zoeken wij graag met u de mogelijkheden voor uw bedrijf, onze mensen en de regio.

Nieuwsgierig naar hoe dit werkt? Neem contact op met Jan Knol via het directiesecretariaat 0519-229110

of mail naar wiebrig.reitsma@nef.nl

Deel deze pagina