Organisatie

NEF wordt gevormd door de Gemeenschappelijke Regeling NEF. In deze Gemeenschappelijke Regeling werken de gemeenten Dantumadiel en Noardeast-Fryslân samen.

NEF heeft een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een directie.

Algemeen Bestuur

Leden van het Algemeen Bestuur zijn:

 • de heer R. Kempenaar (wethouder gemeente Dantumadiel)
 • de heer K. Wielstra (wethouder gemeente Dantumadiel)
 • de heer J. Boerema (wethouder gemeente Noardeast-Fryslan)
 • de heer J.D. de Vries(wethouder gemeente Noardeast-Fryslan)

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit twee leden welke gekozen zijn door en afkomstig uit het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

 • de heer R. Kempenaar - voorzitter (wethouder gemeente Dantumadiel)
 • de heer J. Boerema - secretaris (wethouder gemeente Noardeast-Fryslan)

Directie/Managementteam

De directie, concerncontroller en afdelingsmanagers vormen samen het managementteam van NEF. Het managementteam bestaat uit:

 • Jan Knol (directeur)
 • Jan de Jong (concerncontroller)
 • Gerben Beeksma (manager Industrie)
 • Nannette Jonker (manager Ontwikkeling & Detachering)
 • Thijs Wiersma (hoofd HR)
 • Lieuwkje Kooistra (hoofd Financiën)
 • Sjoerd Kloostra (hoofd Algemene zaken & ICT)
 • Wiebrig Reitsma (directiesecretaresse)

 

Deel deze pagina