Organisatie

NEF wordt gevormd door de Gemeenschappelijke Regeling NEF. In deze Gemeenschappelijke Regeling werken de gemeenten Dantumadiel, Dongeradeel, Ferwerderadiel en Kollumerland samen.

NEF heeft een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een directie.

Algemeen Bestuur

Leden van het Algemeen Bestuur zijn:

 • de heer P. Maasbommel - voorzitter (wethouder gemeente Kollumerland)
 • de heer R. Kempenaar - secretaris (wethouder gemeente Dantumadiel)
 • de heer J. de Vries (wethouder gemeente Ferwerderadiel)
 • de heer P.L. Braaksma (wethouder gemeente Dongeradeel)
 • de heer B. Bilker (burgemeester gemeente Kollumerland)
 • de heer K. Wielstra (wethouder gemeente Dantumadiel)
 • de heer J.J. Hijma (wethouder gemeente Ferwerderadiel)
 • mevrouw E. Hanemaaijer (wethouder gemeente Dongeradeel)

Dagelijks bestuur

Het Dagelijks Bestuur bestaat uit vier leden welke gekozen door en afkomstig uit het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:

 • de heer P. Maasbommel - voorzitter (wethouder gemeente Kollumerland)
 • de heer R. Kempenaar - secretaris (wethouder gemeente Dantumadiel)
 • de heer J. de Vries (wethouder gemeente Ferwerderadiel)
 • de heer P.L. Braaksma (wethouder gemeente Dongeradeel)

Directie/Managementteam

De directie, afdelingsmanagers en concerncontroller vormen samen het managementteam van NEF. Het managementteam bestaat uit:

 • Jan Knol (directeur)
 • Jan de Jong (concerncontroller)
 • Gerben Beeksma (manager Industrie)
 • Nannette Jonker (manager Bemiddeling & Detachering)
 • Thijs Wiersma (hoofd Personeel & Organisatie)
 • Lieuwkje Kooistra (hoofd Financiën)
 • Sjoerd Kloostra (hoofd Algemene zaken & ICT)
 • Wiebrig Reitsma (directiesecretaresse)

 

Deel deze pagina